HR Beleid

HR Beleid

Werving
Bistorya Gıda San.Tic.A.Ş.
 hecht waarde aan dat de kandidaten gekwalificeerd zijn en vaardigheden hebben, die in een team kunnen werken en die open zijn voor ontwikkelingen tijdens wervingsprocedure.
Binnen ons bedrijf worden afhankelijk van de positie algemene testen, persoonlijke testen, testen die gericht zijn voor de positie over kennis en vaardigheden en sollicitatiegesprekken gehouden. Na al deze beoordelingen krijgen de geschikte kandidaten een werkaanbod en de kandidaten die geschikt zijn kunnen beginnen met het werk. Ons doel hierbij is om kennis, vaardigheden en kwalificatie van personen te beoordelen en dat zij op de geschikte plaatsen worden geplaatst.       


Training en Ontwikkeling
Bistorya Gıda San.Tic.A.Ş.
heeft het doel om met de trainingen zijn werknemers kennis, vaardigheden en de gedragen te werven  en de steun te bieden zodat zij deze ervaring in hun leven kunnen toepassen. In ons bedrijf worden de potentiële werknemers voor posities op alle niveaus bepaald aan de hand van prestatieresultaten, evaluatieproces gebaseerd op bestuurlijke beoordeling en competentie.

Onze succesvolle medewerkers met leiderschapscompetenties op topniveau worden vastgesteld met het project “Talenten Verzameling” waarna zij in een programma deelnemen voor talent management en zij worden gevolgd zodat zij voorbereid worden voor hun toekomstige top management posities.    

Dankzij deze procedure wordt een effectief back-up gemaakt voor de kritische posities en wordt hiermee ervoor gezorgd dat de prestaties duurzaam blijven.  

Prestatieontwikkeling
Bistorya Gıda San.Tic.A.Ş.
  heeft als doel bij zijn Human Resources handelingen dat er bijdrage wordt geleverd aan de persoonlijke ontwikkeling en carrière.
De kwalificaties en beroepsvaardigheden van de werknemers worden objectief beoordeeld en de aspecten die open zijn voor ontwikkeling worden ondersteund met trainingen.

Beloningssysteem

Wij hebben een beloningsbeleid waarbij de salarissen conform de marktomstandigheden worden vastgesteld en waarbij er een juiste beloning voor het juiste werk wordt betaald. 

Test

Form Gönderimi

Tamam